Randers Cykelmotion

Referat fra generalforsamling i Randers cykelmotion 28/2-2018

Referat af Generalforsamling i Randers Cykel Motion 28.02.18

1.Valg af dirigent Leif Nielsen blev foreslået, takker for valget og konstater at generalforsamlingen er lovlig varslet

2. Bestyrelsens beretning Berettet af formand Arne Krog. Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab Steen fremlagde regnskabet for 2017 Regnskabet gav ikke anledning til spørgsmål

4. Fremlæggelse af budgettet for 2018 Steen fremlagde budgettet for 2018 Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag Der er ikke kommet nogen forslag

6. Valg af Kasserer – Steen modtager genvalg Steen Bach blev genvalgt som kasserer

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Jan Krossing og Ralf Johannesen modtager genvalg. Jan Krossing og Ralf Johannesen blev genvalgt, som bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år – sidste år: 1. supp. Jan Leth, 2. suppl. Ole Jacobsen. Jan Leth og Ole Jakobsen blev genvalgt som supplanter.

9. Valg af 2 revisorer for 1 år – sidste år: Chr. Madsen og Leif Nielsen Christian Madsen og Leif Nielsen blev genvalgt som revisor

10. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år – sidste år Stig Nielsen og Per Andersen John Madsen og Kenneth V. Nielsen blev valgt som revisorsupplanter.

11. Eventuelt
Vi skulle hilse fra Steen Albertsen.
Diana blev valgt til årets kammerat.
Klubmesterskabet:
Henrik Albertsen vandt grp. 1
Flemming Andersen vandt grp. 2
Birgit vandt grp. 3
Ralf informerede om at der arbejdes på en tur til Mallorca i 2019, og det er der blandt de fremmødte stemning for.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år (2017): Kan læses her (PDF)