Randers Cykelmotion

Referat fra generalforsamling i Randers cykelmotion 22/2-2017

 

1. Valg af dirigent.
Leif blev valgt til dirigent

2. Bestyrelsens beretning.
Arne holdt bestyrelsens beretning (kan ses via link nederst på siden her) beretningen blev godkendt.
Der var et spørgsmål om hvem der arranger klubmesterskabet. Det vides ikke endnu, vi vil gerne have nogle frivillige.
Der blev spurgt om vi har samme sponser i år til vores MTB løb. Det bliver ikke samme sponser, vi forhandler med en ny.

3. Regnskab
Arne fremlagde revideret regnskabet fra 2016 i fraværet af Steen.
Regnskabet blev godkendt.

4. Budget
Arne fremlagde budgettet for 2017 også i fraværet af Steen.
Budgettet blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af formand.
Arne blev genvalgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlem.
Jan Jacobsen blev genvalgt

8. Valg af 2 supplanter.
Jan Leth og Ole Jacobsen blev genvalgt

9. Valg af 2 revisorer
Christian Madsen og Leif Nielsen blev genvalgt

10. Valg af 2 revisorsuppleanter.
Stig Nielsen og Per Andersen blev valgt

11. Evt.
Vi hyldede 2016 klubmesteren HenrikAlbertsen, selvom han ikke var til stede.
Vi sagde tak til Finn Hansen som var sidste års kammerat,
og tillykke til Bent som blev kåret til årets kammerat.

Der blev spurgt om den officielle træningstid om lørdagen i vinterhalvåret kunne ændres til kl. 10 i stedet for kl. 9. Efter en livlig debat lavede vi en vejledende af stemning for at se hvor mange der ville det ene eller det andet. Afstemningen viste et flertal for at ændre tiden.
Bestyrelsen vil drøfte dette og en evt. ændring vil først gælde fra næste vinter.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år (2016): Kan læses her (PDF)