Randers Cykelmotion

Referat af bestyrelsesmøde d. 31. januar 2018

1) Sidste møde/siden sidst – intet

2) Gennemgang af gf. d. 28. februar kl. 18.00

 • 1: udfærdigelse af indkaldelse med dagsorden (Arne). Rundsendes til medlemmerne i mail, på hjemmesiden og på Facebook (Steen)
 • 2: Beretningen – stikord (Arne)
 • 3: Regnskab 2017 – fremlagt af Steen. Godkendt af revisorer.
 • 4: Budget 2018 – godkendt.
 • 5: Valg af kasserer – Steen villig til genvalg
 • 6: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Jan Krossing og Ralf Johannesen på valg – de er villige til genvalg.
 • 7: Valg af suppleanter. Valg af revisorer – Chr. Madsen og Leif Nielsen er villige til genvalg
 • 8: Valg af revisor suppleanter.
 • 9: Evt. - herunder årets kammerat og hyldest af klubmestre 2017.


Bestilling af mad – Jan Jacobsen
Klargøring af lokale, kaffebryg m.v. - Jan Krossing og Ralf.
Registrering af deltagere – melder sig til Steen mht. mad.

3) Fjordløbet – møde i Fjordløbsudvalget, hvor der drøftes nyt startsted (Jens Otto Krags Plads) og ny længere rute.

4) MTB-løbet i Fussingø. Per Pinnerup kontaktes af udvalget for sponsering af 2018 m.m.

5) Tilskud 2018 – Steens forslag godkendt – rundsendes til medlemmerne.

6) Kommende aktiviteter:

 • 1.7. februar – klubaften. DGI-foredrag om Go Stil.
 • 2. 7. marts – klubaften – der arbejdes på ”pigeaften” med DGI.
 • 3. 29. marts – Fjorden Rundt – årets første tur og start på sommersæsonen

7) Evt. - intet

8) Næste møde – onsdag d. 21. marts kl. 19.00