Randers Cykelmotion

Referat 25 april 2018

RCM / Bestyrelsesmøde

• Siden sidst Intet at berette

• Økonomi / Medlemsstatus.
Pt. 85 betalende medlemmer, ingen uforudsete udgifter

• Aktiviteter
Djursland rundt annulleres da vi er hjælpere ved Principia Løbet under RC1910

Harzen 17-21 Maj er på skinner, deltagere finder selv ud af befordring frem og tilbage. Der er lavet et facebook opslag i RCM Forum med kørepuljer !

Tur til Mols / Flemming Andersen er tovholder.

Skagen tur . Steen Har bekræftelser og konceptet på plads.

Skt. Hans arrangement bliver Torsdag 21 Juni kl 18:00 rulletur ( Jan Jacobsen / Ralf / Jan Leth

• Forslag til modtagelse af nye medlemmer (Steen Bach)
Steen har et længere skriv omkring hans tanker ifm. Hvordan vi optimalt modtager dem og hjælper dem videre ..!
Der skal udpeges 7-8 mand som en slags modtagekomite.
De 7-8 medlemmer kontaktes af Steen direkte.

• Fjordløbet
Der har været møde i udvalget , og det ligger fast at der startes på Jens Otto Kragh`s Plads i centrum af Randers … !
Nye ruter er på tegnebrættet.
Nyt møde 09 maj i fjordløbsudvalget.

• MTB Løbet / Fussingø
Steen arbejder videre med at få accept på sponsorater fra vores samarbejdspartnere

• Evt. I.A.B

• Næste møde
15 august 2018 Kl. 19:00