Randers Cykelmotion

Referat 04 september 2018

RCM / Bestyrelsesmøde

• Siden sidst :
Diverse mails til Arne fra DGI om hjælp til at promovere damecykling.
Vores damer har takket nej tak.
CykelMotion Danmark begynder igen at trykke blade, vi takker pænt nej tak til nyt abonnement.

• Økonomi / Medlems status.
Pt. 90 betalende medlemmer,
ingen uforudsete udgifter,
men svigtende indtægter fra fjordløbet 2018 må forventes.
Der er kommet en udgift til alarmsystemet på 2700,- DKK for 1 halvår.
DCU medlemskab: Steen undersøger om det kan siges op. Eller om det er krav for at kunne rekvirere MotionsLicens. DGI medlemskab bibeholdes.

• Opfølgning på fjordløbet:
Der er evaluering af fjordløbet onsdag den 05 sep.
Gode forslag til forbedringer og nye tiltag er meget velkomne.

• Kommende Aktiviteter
05 September klubaften, fjordløbsevaluering
Evt. førstehjælpskursus ifm. Klubaften den 03 oktober (Per Schmidt) H. C. Andersen om tur rundt i Asien, evt. også som 2 halvdel af klubaften den 03 okt.
06. Oktober, fest for fjordløbshjælpere (måske aflysning, eller arrangement i klubhuset)
MTB løb Fussingø arrangeres ikke i år.
07. November, planlægningsaften for sæson 2019.
Julefrokost er fastsat til den 17 november kl. 1800 (ny festkomite søges)
05. December Julebanko (Arne)

• Træningsaftener
Konceptet med at modtage nye medlemmer har fungeret fint.
Dog er netto tilgangen af helt nye medlemmer begrænset til nogle få stykker
Skal der evt. laves en gruppe 4 der kan køre med 22-24 km/t i snit

• Evt.
Det skal undersøges om det nye alarmsystem er pengene værd, da vi absolut ikke har noget af værdi i klubhuset. Arne tager kontakt til Lotte og RC1910 for at høre til hvad som er aftalt omkring abonnement som vi har fået regning på for 1 halvår. På 2700,- DKK
Medlem har ytret ønske om at sponsere klubben bredt .. !
Jan Krossing undersøger hvilke regler der er ift. at vores sponsorer må lave annonce opslag i ”RCM Forum”

• Næste møde 21 november Kl. 19.00