Randers Cykelmotion

RCM / Bestyrelsesmøde

• Siden sidst:
Arne har talt med Lotte i RC1910 og vi har sagt OK til at betale 2500,- DKK årligt for det nye Alarm System som er i drift.
Mails fra DGI vedr. Go Stil , kan det evt. være en klubaften ! ?

• Økonomi:
Vi har i 2018 haft et drift underskud på godt 30.000,- DKK
Vi har gennemgået forskellige og mulige besparelser på mødet.
Der er bred enighed om at der SKAL findes besparelser, og flere forslag blev fremsat .!
Der skal tages beslutning om nye besparelser inden generalforsamlingen.

• Kommende aktiviteter :
5. dec. Julebanko . Arne er tovholder . Hans Jæger og Jytte er hjælpere.
2.jan Klubaften . Denne ligger for tæt på nytår og aflyses.
12. jan. Nytårsappel, Steen Bach er tovholder.
6. Februar. Klubaften evt. med indlæg fra Falck og evt. førstehjælp på ”landevejen” . (Jan Krossing)
27. Februar Generalforsamling.
Arne Krog og Jan Jakobsen vil gerne træde ud af bestyrelsen, da de også er på valg.

• Forberedelse GF:
Drøftelse om hvordan den ”nye” bestyrelse evt. skal sammensættes.
Tolkning af vedtægter.!
Arne Krog stopper som formand.
Jan Jakobsen træder ud som menigt bestyrelsesmedlem.
Har vi en ordfører/dirigent (Leif Nielsen)
Tilmelding er nødvendigt som de andre år.
Opslag på Facebook og e-mail sendes rundt til samtlige medlemmer.

• Næste bestyrelsesmøde 20 .Februar 2019

• Generalforsamling 27 februar, KL 18:00 med spisning.

• Evt. Intet